top of page

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות עבור קרני דיזיין

זוהי הצהרת נגישות מבית קרני דיזיין.

 

צעדים שננקטו בכדי לתמוך בנגישות

קרני דיזיין נוקטת באמצעים הבאים כדי להבטיח את הנגישות של קרני דיזיין: 

נגישות כלולה כחלק מהצהרת המשימה שלנו.

אנחנו בודקים שהאתר יהיה נגיש קריא וברור בכל שינוי ופיתוח

מצב התאמה

הנחיות נגישות לתוכן אינטרנט (WCAG) מגדיר דרישות למעצבים ומפתחים לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות. הוא מגדיר שלוש רמות של התאמה: רמה A, רמה AA ורמה AAA. אתר Karni Design תואם באופן מלא ל-WCAG 2.1 רמה AA. תואם מלא פירושו שבהתבסס על ההערכה העצמית שלנו שהתוכן תואם באופן מלא לתקן הנגישות ללא חריגים.

 

משוב

נשמח לקבל את המשוב שלך על הנגישות של קרני דיזיין. אנא הודע לנו אם נתקלת במחסומי נגישות באתר -Karni Design:

טלפון: 0545242009

דואר אלקטרוני: info@karnidesign.com

כתובת ביקור: קניון עזריאלי, קומה 1, דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו.

 

אנו מנסים להגיב למשוב תוך 3 ימי עסקים.

 

גישת הערכה

קרני דיזיין העריכה את הנגישות של קרני דיזיין לפי הגישות הבאות:

הערכה עצמית

 

תאריך

הצהרה זו נוצרה ב-27 בדצמבר 2022 באמצעות the כלי מחולל הצהרות נגישות של W3C.

    bottom of page